education 

Utbildningar i PowerPivot och Power BI

PowerPivot för Excel och “kusinen” Power BI Desktop är Microsofts nära besläktade analysverktyg för Business Intelligence. I båda verktygen kan man importera och sammanställa data från vitt skilda källor och visualisera dessa på en mängd olika sätt.

Man kan sedan, både från Excel och från Power BI Desktop, gå vidare och publicera sammanställningar och visualiseringar i tjänsten Power BI. Utbildningarna passar dig som är en van Excelanvändare.

Läs mer om utbildningarna

education 

Konsultuppdrag i Power BI och PowerPivot

ANMAQ erbjuder konsulttjänster i både Power BI och PowerPivot. Du kan få hjälp med import av data, bearbetning av data, de visualiseringar av dina data som du önskar och även publicering på tjänsten Power BI. …Och om du vill kan du vara med under hela processen för att så småningom kunna ta över det löpande arbetet själv.

Du kan läsa mer om konsulttjänster i Power BI och PowerPivot genom att klicka på knapparna nedan.

Power BI PowerPivot