Konsulttjänster i Power BI

Utveckling

 

Konsulttjänster i Power BI

Power BI är ett mycket kraftfullt Business Intelligence-verktyg från Microsoft.

 

Power BI Desktop är en app som kan laddas ner till datorn och användas helt kostnadsfritt. I Power BI Desktop hämtas data in och det är fullt möjligt att hämta och sammanställa data från vitt skilda källor. Inhämtade data bearbetas med ett frågeverktyg. Därefter skapas själva datamodellen och vid behov relationer mellan inhämtade tabeller. Det vanligaste är att man sedan också skapar visualiseringar i appens rapportdel, t ex diagram, baserade på modellen i appen.


Vill man publicera sina skapade datauppsättningar och rapporter gör man sedan detta i tjänsten Power BI som bland annat finns i Office 365. I tjänsten kan man skapa rapporter och dashboards. Vill man kunna skapa så kallade appar i tjänsten krävs varianten Power BI Pro som är belagd med en prenumerationskostnad. Apparna ger möjlighet till delning och samarbete inom en organisation.

 

ANMAQ erbjuder konsulttjänster i Power BI. Behöver du hjälp med något - eller allt - av ovanstående, tveka inte att höra av dig!

 

 

Pris per utvecklingstimme: 1 060 kr (exkl moms)