Konsulttjänster i PowerPivot

Utveckling

 

Konsulttjänster i PowerPivot

PowerPivot är ett tillägg till Excel som utgör ett kraftfullt Business Intelligence-verktyg. Power BI kan sägas vara en vidareutveckling av PowerPivot där man "frikopplat" verktyget från Excel och byggt till ytterligare funktionalitet.

 

I PowerPivot hämtas datatabeller in och det är precis som i Power BI fullt möjligt att hämta och sammanställa data från vitt skilda källor. Inhämtade datatabeller kan vid behov bearbetas med ett frågeverktyg. Det vanligaste är att flera tabeller importeras och då skapas normalt relationer mellan dessa. Därefter sammanställs inhämtade data i en speciell variant av pivottabell. Ofta skapar man också visualiseringar i form at t ex pivotdiagram.


Excelarbetsböcker kan publiceras på tjänsten Power BI.

 

ANMAQ erbjuder konsulttjänster i PowerPivot. Behöver du hjälp med något - eller allt - av ovanstående, tveka inte att höra av dig!

 

 

Pris per utvecklingstimme: 1 060 kr (exkl moms)